[C#|.NET] Jak wczytać obraz i wyświetlić go w oknie - program

W dzisiejszym wpisie stworzymy prosty program w C#. Program na mieć za zadanie wczytać obraz ze zdalnego zasobu i wyświetlić go w oknie po środku ekranu.

Poza kodem wczytania obrazka i wyświetlenia okna z nim, program ma wyłapywać wyjątki i wyświetlić komunikat w przypadku niepowodzenia.

Klasy, z których będzie korzystał program to System, System.Net i System.Windows.Forms.

Kod programu

using System;
using System.Drawing;
using System.Net;
using System.Windows.Forms;

namespace Image Display {

  class Program {
  
    static void Main(string[] args) {
    
      // Adres URL obrazka
      string imageUrl = "https://www.example.com/obrazek.jpg";

      try {
      
        // Wczytanie obrazka ze zdalnego serwera
        WebClient webClient = new WebClient();
        byte[] imageData = webClient.DownloadData(imageUrl);
        Image image;

        using (var ms = new System.IO.MemoryStream(imageData)) {
        
          image = Image.FromStream(ms);
          
        }

        // Utworzenie nowego okna
        Form form = new Form();
        form.Text = "Wyświetlanie obrazka";
        form.Size = new Size(image.Width, image.Height);

        // Ustawienie okna na środku ekranu
        form.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

        // Dodanie kontrolki PictureBox do okna
        PictureBox pictureBox = new PictureBox();
        pictureBox.Image = image;
        pictureBox.SizeMode = PictureBoxSizeMode.AutoSize;
        form.Controls.Add(pictureBox);

        // Wyświetlenie okna
        Application.Run(form);
        
      }
      
      catch (Exception ex) {
      
        MessageBox.Show("Wystąpił błąd: " + ex.Message);
        
      }
      
    }
    
  }
  
}

Pamiętaj, aby przed dodaniem URL obrazka do kodu programu, upewnić się czy jest on dostępny pod danym adresem.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode