[PHP|Laravel] Tworzymy blog, część 4 - widoki

Czwarta część poświęcona tworzeniu bloga w Laravelu. W tej części utworzymy ostatni element naszego bloga - widoki. W Laravelu widoki generowane są przez specjalny silnik - Blade, dlatego też każdy widok musi być zapisany z rozszerzeniem .blade.php. Widoki przechowywane są w katalogu resources/views/.

Widok index.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('content')
  <div class="container">
    <h1>Posty</h1>

    @if (session('success'))
      <div class="alert alert-success">
        {{ session('success') }}
      </div>
    @endif

    <a href="/posts/create" class="btn btn-primary mb-3">Utwórz post</a>

    <table class="table">
      <thead>
        <tr>
          <th>Tytuł</th>
          <th>Autor</th>
          <th>Data</th>
          <th>Akcja</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @forelse ($posts as $post)
          <tr>
            <td><a href="{{ route('posts.single', ['id' => $post->id]) }}">{{ $post->title }}</a></td>
            <td>{{ $post->author->name }}</td>
            <td>{{ $post->created_at }}</td>
            <td>
              <a href="/posts/{{ $post->id }}/edit" class="btn btn-sm btn-primary">Edytuj</a>
              <form action="/posts/{{ $post->id }}" method="POST" class="d-inline">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger" onclick="return confirm('Jesteś pewny?')">Usuń</button>
              </form>
            </td>
          </tr>
        @empty
          <tr>
            <td colspan="4">No posts found.</td>
          </tr>
        @endforelse
      </tbody>
    </table>
  </div>
@endsection

Widok single.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('title', $post->title)

@section('content')
  <h1>{{ $post->title }}</h1>
  <p>{{ $post->content }}</p>
@endsection

Widok create.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('content')
  <div class="container">
    <h1>Utwórz post</h1>

    @if ($errors->any())
      <div class="alert alert-danger">
        <ul>
          @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    @endif

    <form action="/posts" method="POST">
      @csrf
      <div class="form-group">
        <label for="title">Tytuł</label>
        <input type="text" class="form-control" id="title" name="title" value="{{ old('title') }}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="content">Treść</label>
        <textarea class="form-control" id="content" name="content" rows="5">{{ old('content') }}</textarea>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Utwórz</button>
    </form>
  </div>
@endsection

Widok edit.blade.php

@extends('layouts.app')

@section('content')
  <div class="container">
    <h1>Edycja posta</h1>

    @if ($errors->any())
      <div class="alert alert-danger">
        <ul>
          @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
          @endforeach
        </ul>
      </div>
    @endif

    <form action="/posts/{{ $post->id }}" method="POST">
      @csrf
      @method('PUT')
      <div class="form-group">
        <label for="title">Tytuł</label>
        <input type="text" class="form-control" id="title" name="title" value="{{ old('title', $post->title) }}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="content">Treść</label>
        <textarea class="form-control" id="content" name="content" rows="5">{{ old('content', $post->content) }}</textarea>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Zapisz</button>
    </form>
  </div>
@endsection

Widok app.blade.php

Główny layout bloga możesz dostosować w pliku app.blade.php znajdującym się w katalogu views/layouts/. Możesz w nim dostosować sekcję head i footer bloga. Przykładowy layout:

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- CSRF Token -->
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
  
  <title>@yield('title') - {{ config('app.name') }}</title>
</head>
<body>
  <div id="app">
      
      @yield('content')
      
  </div>
</body>
</html>

Na tą chwilę to tyle. Jeśli wszystko zrobiłeś jak przedstawiłem w tym i poprzednich wpisach, powinieneś już mieć możliwość dodania, edycji, usuwania i wyświetlania postów. W kolejnych wpisach zabierzemy się za komentarze.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode