[PHP|Laravel] Tworzymy blog, część 2 - routing

W tej części utworzymy trasy dla naszego bloga. Musimy utworzyć odpowiednie trasy do listy postów, dodawania nowego, edycji posta oraz usuwania.

Otwórz plik web.php i zdefiniuj następujące trasy:

<?php

use App\Http\Controllers\PostController;

Route::get('/posts', [PostController::class, 'index'])->name('posts.index');
Route::get('/posts/{id}', [PostController::class, 'single'])->name('posts.single');
Route::get('/posts/create', [PostController::class, 'create'])->name('posts.create');
Route::post('/posts', [PostController::class, 'store'])->name('posts.store');
Route::get('/posts/{post}/edit', [PostController::class, 'edit'])->name('posts.edit');
Route::put('/posts/{post}', [PostController::class, 'update'])->name('posts.update');
Route::delete('/posts/{post}', [PostController::class, 'destroy'])->name('posts.destroy');

Oczywiście trasy możesz sobie nazywać po swojemu np. zamiast 'Route::get('/posts/create', [PostController::class, 'create'])->name('posts.create')' możesz zdefiniować 'Route::get('/posty/utworz', [PostController::class, 'create'])->name('posts.create')'. Jeśli trasy masz już zdefiniowane, może przejść do kolejnej części: Tworzenie bloga w Laravel,część 3 - kontroler i model.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode