[PHP] Jak przypisać wartości tablicy do zmiennych?

Aby przypisać wartości tablicy do zmiennych, posłużyć się należy konstrukcją list().

Funkcja, a raczej konstrukcja PHP - list() służy do przypisywania kilku wartości z tablicy do zmiennych za jednym razem.

Przykład użycia

<?php

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Orange', 'Grapes', 'Strawberry'];

list($apple, $banana, $orange, $grapes, $strawberry) = $fruits;

Jak widać w powyższym przykładzie, do zmiennych w wyrażeniu list() przypisane zostały elementy tablicy $fruits w kolejności takiej jak są w tablicy.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode