[PHP] Jak wyświetlić adres IP?

Adres IP klienta przechowywany jest w specjalnej tablicy $_SERVER. W celu pobrania lub wyświetlenia adresu IP należy odczytać go z tej tablicy. Dostępny jest on pod kluczem REMOTE_ADDR.

Wyświetlanie adresu IP

Adres IP wyświetlić można bezpośrednio z tablicy $_SERVER:

echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // wyświetli aktualny adres IP klienta

Przykład 2

W kolejnym przykładzie stworzymy prostą stronę wyświetlającą informacje o IP i dodatkowo o przeglądarce:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Twój adres IP</title>
</head>
<body>
<div>
<h1>Client INFO</h1>
<p>IP: <?= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?></p>
<p>Przeglądarka: <?= $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; ?></p>
</div>
</body>
</html>

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode