[MySQL|MariaDB] Wyszukiwanie danych

Wyszukiwanie danych w bazie danych jest jednym z podstawowych zadań w większości aplikacji. Operator LIKE jest bardzo przydatnym narzędziem, które umożliwia nam przeprowadzanie elastycznych wyszukiwań, gdy nie znamy dokładnej wartości, którą chcemy znaleźć. W tym artykule omówimy składnię operatora LIKE, jak go używać i jakie są jego możliwości.

Operator LIKE

Składnia operatora LIKE jest następująca:

SELECT * FROM tabela WHERE kolumna LIKE 'wartość';

Operatora LIKE używa się w połączeniu z wyrażeniem regularnym, które jest wzorcem do porównania z wartościami w kolumnie. Wyrażenie regularne może zawierać specjalne znaki, które pozwalają na bardziej zaawansowane wyszukiwanie.

Przykładowo, jeśli chcemy znaleźć wszystkie rekordy, których kolumna 'nazwa' zaczyna się od litery 'A', możemy użyć następującego zapytania:

SELECT * FROM tabela WHERE nazwa LIKE 'A%';

Znak '%' jest tzw. znakiem wieloznacznym (wildcard), który oznacza, że może wystąpić dowolny ciąg znaków. W tym przypadku oznacza to, że szukamy wszystkich rekordów, których kolumna 'nazwa' zaczyna się od litery 'A', niezależnie od tego, jakie są kolejne znaki.

Możemy również użyć znaku '_' (podkreślenie) jako znaku wieloznacznego, który oznacza, że dokładnie jeden znak powinien wystąpić na tym miejscu. Na przykład, jeśli chcemy znaleźć wszystkie rekordy, których kolumna 'nazwa' ma trzy znaki i zaczyna się od litery 'A', możemy użyć następującego zapytania:

SELECT * FROM tabela WHERE nazwa LIKE 'A__';

Operator LIKE można również używać w połączeniu z innymi operatorami, takimi jak AND, OR, NOT, aby przeprowadzać bardziej zaawansowane wyszukiwania. Na przykład, jeśli chcemy znaleźć wszystkie rekordy, których kolumna 'nazwa' zaczyna się od litery 'A' i kończy na literę 'B', możemy użyć następującego zapytania:

SELECT * FROM tabela WHERE nazwa LIKE 'A% B';

Warto również zauważyć, że operator LIKE jest wrażliwy na wielkość liter. Oznacza to, że 'A' i 'a' będą traktowane jako różne znaki. Jeśli chcemy przeprowadzić wyszukiwanie, które jest niezależne od wielkości liter, możemy użyć funkcji UPPER() lub LOWER().

Na przykład, jeśli chcemy znaleźć wszystkie rekordy, których kolumna 'nazwa' zaczyna się od litery 'A', niezależnie od wielkości liter, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT * FROM tabela WHERE UPPER(nazwa) LIKE 'A%';

Kilka słów na koniec

Operator LIKE jest bardzo przydatnym narzędziem, które umożliwia elastyczne wyszukiwanie w bazie danych MariaDB/MySQL. Dzięki możliwości użycia znaków wieloznacznych i wyrażeń regularnych, możemy precyzyjnie określić wzorce, które chcemy znaleźć. Pamiętaj, że warto eksperymentować i testować różne kombinacje, aby uzyskać pożądane wyniki.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?