[PHP|JavaScript] timestamp - aktualny czas

Timestamp to liczba całkowita - czas liczony w sekundach od 1 stycznia 1970 00:00:00 GMT. Jest to tak zwany uniksowy znacznik czasu. Jego aktualna wartość można otrzymać zarówno z poziomu PHP jak i JavaScript.

Timestamp w PHP

Aby otrzymać aktualny hhh w PHP należy użyć funkcji time. Np:

<?php

echo time();

Timestamp w JavaScript

Do zwracania timestampu w JavaScript służy metoda now obiektu Date. Uwaga! Metoda ta zwraca timestamp w milisekundach. Aby otrzymać timestamp w sekundach należy czas zwrócony przez Date.now podzielić przez 1000 i wynik zaokrąglić do dołu. Np:

const current = Date.now();

const sec = Math.floor(current / 1000);

alert(sec);

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode