[PHP] Funkcja substr, czyli jak skrócić tekst

Niekiedy zachodzi potrzeba przycięcia jakiegoś fragmentu tekstu. W PHP funkcją do tego przeznaczoną jest substr. Funkcja ta ma za zadanie przyciąć tekst wedle podanych parametrów i zwrócić przycięty fragment. Funkcja substr przyjmuje 3 argumenty. Są to:

  • (string) $string - tekst do przycięcia;
  • (int) $start - pozycja startowa (od 0);
  • (int) $length - długość;

Przykład

<?php

$text = 'Ten tekst zostanie przycięty';

echo substr($text, 0, 3); // Wyświetli: 'Ten'
echo substr($text, -6); // Wyświetli: 'ycięty'
echo substr($text, -5, 1); // Wyświetli: 't'

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode