[MySQL|PHP] Tworzenie tabeli

Nie wiesz jak stworzyć tabelę w MySQL? Rozwiązania są dwa. Jeśli masz dostęp do phpMyAdmin to właśnie w nim możesz w bardzo łatwy i szybki sposób stworzyć nową tabelę. Drugie rozwiązanie to prosty skrypt PHP.

Tworzenie tabeli w phpMyAdmin

Utworzenie nowej tabeli w phpMyAdmin sprowadza się dosłownie do kilku kliknięć i wpisania jej nazwy. Po zalogowaniu się wybieramy z listy interesującą nas bazę danych, następnie odnajdujemy na samym dole blok "Utwórz nową tabelę w bazie danych nazwa bazy", wpisujemy nazwę nowej tabeli, liczbę pól i zatwierdzamy. Ukaże nam się nowa strona, gdzie musimy ustawić pola (możemy także dodać kolejne, jeśli wcześniej wybraliśmy zbyt małą ilość). Po ustawieniu pól, zatwierdzamy i mamy utworzoną nową tabelę.

Tworzenie tabeli w PHP

W przeciwieństwie do phpMyAdmin, który większość robi za nas, utworzenie nowej tabeli z poziomu PHP wymaga znajomości zapytań SQL i funkcji mysql_*. Na początku należy połączyć się z bazą danych:

$identifier = mysql_connect('localhost', 'username', 'password');
Następnie wybrać interesującą nas bazę:
mysql_select_db('name', $identifier);
W kolejnym kroku tworzymy zapytanie SQL, które utworzy nową tabelę z wybranymi przez nas polami (trzeba ustawić przynajmniej jedno pole, aby tabela została utworzona):
$query = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (user_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(user_id))';
Wykonujemy nasze zapytanie:
mysql_query($query)

Powyższy kod SQL tworzący tabelę jest przykładowy. Tworzy on tabelę users z jedną kolumną "user_id", z atrybutami NULL i AUTO_INCREMENT oraz kluczem głównym (PRIMARY KEY). Reguła IF NOT EXISTS zapobiega usunięciu już istniejącej tabeli. Tabela zostanie utworzona, jeśli połączenie z bazą zostało poprawnie nawiązane. Kod tu zaprezentowany jest bardzo prowizoryczny, ponieważ nie zastosowałem żadnych warunków np. sprawdzających stan połączenia. Jak widać sprawa z utworzeniem nowej tabeli MySQL jest dość prosta, szczególnie jeśli korzystamy z panelu phpMyAdmin.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP|HTML] Odświeżenie strony

[HTML] Jak wycentrować stronę?