[MySQL|PHP] Tworzenie tabeli

Nie wiesz jak stworzyć tabelę w MySQL? Rozwiązania są dwa. Jeśli masz dostęp do phpMyAdmin to właśnie w nim możesz w bardzo łatwy i szybki sposób stworzyć nową tabelę. Drugie rozwiązanie to prosty skrypt PHP.

Tworzenie tabeli w phpMyAdmin

Utworzenie nowej tabeli w phpMyAdmin sprowadza się dosłownie do kilku kliknięć i wpisania jej nazwy. Po zalogowaniu się wybieramy z listy interesującą nas bazę danych, następnie odnajdujemy na samym dole blok "Utwórz nową tabelę w bazie danych nazwa bazy", wpisujemy nazwę nowej tabeli, liczbę pól i zatwierdzamy. Ukaże nam się nowa strona, gdzie musimy ustawić pola (możemy także dodać kolejne, jeśli wcześniej wybraliśmy zbyt małą ilość). Po ustawieniu pól, zatwierdzamy i mamy utworzoną nową tabelę.

Tworzenie tabeli w PHP

W przeciwieństwie do phpMyAdmin, który większość robi za nas, utworzenie nowej tabeli z poziomu PHP wymaga znajomości zapytań SQL i funkcji mysql_*. Na początku należy połączyć się z bazą danych:

$identifier = mysql_connect('localhost', 'username', 'password');
Następnie wybrać interesującą nas bazę:
mysql_select_db('name', $identifier);
W kolejnym kroku tworzymy zapytanie SQL, które utworzy nową tabelę z wybranymi przez nas polami (trzeba ustawić przynajmniej jedno pole, aby tabela została utworzona):
$query = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (user_id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(user_id))';
Wykonujemy nasze zapytanie:
mysql_query($query)

Powyższy kod SQL tworzący tabelę jest przykładowy. Tworzy on tabelę users z jedną kolumną "user_id", z atrybutami NULL i AUTO_INCREMENT oraz kluczem głównym (PRIMARY KEY). Reguła IF NOT EXISTS zapobiega usunięciu już istniejącej tabeli. Tabela zostanie utworzona, jeśli połączenie z bazą zostało poprawnie nawiązane. Kod tu zaprezentowany jest bardzo prowizoryczny, ponieważ nie zastosowałem żadnych warunków np. sprawdzających stan połączenia. Jak widać sprawa z utworzeniem nowej tabeli MySQL jest dość prosta, szczególnie jeśli korzystamy z panelu phpMyAdmin.

Komentarze

 1. ";
  }

  $link = include('polacz.php');

  if($link === false){
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
  }

  if(isset($_POST['cr7'])) {

  $sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $pseudonim (
  id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  first_name VARCHAR(30) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(30) NOT NULL,
  email VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE
  )";
  if(mysqli_query($link, $sql)){
  echo "Table created successfully.";
  } else{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
  }
  mysqli_close($link);
  }
  ?>

  <1form action="#" method="POST">
  <1input type="submit" name="cr7"/>  Ale zwraca błąd: ERROR: Could not able to execute CREATE TABLE juventus ( id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, first_name VARCHAR(30) NOT NULL, last_name VARCHAR(30) NOT NULL, email VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE ).

  WHY??????

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP] Jak wyświetlić tablicę?