[PHP|Laravel] Tworzymy blog, część 1

Ten wpis rozpoczyna serię artykułów na temat tworzenia bloga z użyciem Laravela. Na tą chwilę nie wiem z ilu wpisów będzie składać się ta seria.

W tym wpisie stworzymy projekt oraz bazę danych z odpowiednimi tabelami, a także ustawimy połączenie z naszą bazą.

Projekt ten to bardzo prosty system bloga, który ma przybliżyć Ci jak tworzy się aplikacje za pomocą frameworka Laravel. Na tą chwilę odpuścimy sobie logowanie oraz panel administracyjny. Zajmiemy się tylko stworzeniem prostego systemu wyświetlającego wpisy, mającego możliwość ich tworzenia, edycji oraz usuwania.

Tworzymy projekt

Na samym początku utwórzmy projekt dla naszego bloga poleceniem: 'laravel new blog'.

Tworzymy tabelę w bazie danych

Jeśli utworzyłeś już bazę danych, możemy przejść do tabel. Można je utworzyć w phpMyAdmin lub zapytaniem z poziomu PHP. Poniżej masz już gotowe zapytanie SQL, które utworzy niezbędne tabele dla naszego bloga.

Tabela dla wpisów:

$sql = 'CREATE TABLE posts (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, title VARCHAR(255) NOT NULL, content TEXT, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON Update CURRENT_TIMESTAMP)';

Tabela dla komentarzy:

$sql = 'CREATE TABLE comments (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, post_id INT, author VARCHAR(255), content TEXT, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON Update CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (post_id) REFERENCES posts(id) ON DELETE CASCADE)';

Dzięki zastosowaniu klauzuli 'updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON Update CURRENT_TIMESTAMP', każdorazowa aktualizacja którejś z kolumn będzie aktualizowała automatycznie kolumnę updated_at aktualnym timestampem.

Tabela dla ustawień:

$sql = 'CREATE TABLE settings (key VARCHAR(100), value VARCHAR(100))';

Ustawienie połączenia

Teraz wystarczy otworzyć plik .env.example, wpisać dane do połączenia z bazą danych i zapisać plik jako .env.

W tym wpisie to wszystko. Teraz możesz przejść do kolejnej części: Tworzenie bloga w Laravel, część 2 - routing.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode