[C++] Hello World!

Na tym blogu pojawiać się będą również artykuły z dziedziny C++, więc wypadałoby tą serię rozpocząć od popularnego "Hello World". Stworzymy zatem w tym wpisie prosty program wypisujący na standardowym wyjściu wyżej wymieniony tekst.

Hello World w C++

Przykład 1

#include <iostream>

using std::cout;

int main()

{

 cout << "Hello World!\n";
 
 return 0;

}

Na samym początku dołączamy bibliotekę iostream, bez której nie można byłoby używać obiektu cout. Następnie importujemy nazwę z przestrzeni nazw std przy użyciu dyrektywy using. Oczywiście jest to zbędne, ponieważ spokojnie można użyć zapisu std::cout bezpośrednio przy przekazywaniu danych do strumienia wyjściowego. To na tyle w tym wpisie, już wkrótce kolejne artykuły na temat C++.

Przykład 2: Hello World z użyciem Qt

Z kolei w tym przykładzie stworzymy program wyświetlający okno z tekstem "Hello World!" z użyciem biblioteki Qt:

#include <QApplication>
#include <QLabel>

int main(int argc, char *argv[]) {

    QApplication app(argc, argv);

    QLabel label("Hello World!");
    label.show();

    return app.exec();
    
}

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?