[WordPress] Jak zmienić logo na stronie logowania?

Aby zmienić logo na stronie logowania do panelu WordPress ze standardowego na własne trzeba dopisać mały fragment kodu PHP do pliku functions.php.

Zaczynamy od napisania małej funkcji, która będzie miała za zadanie wyświetlić w sekcji head strony logowania odpowiednie reguły CSS odpowiadające za podmianę loga. Tworzymy więc funkcję custom_logo oraz rejestrujemy ją dla akcji login_enqueue_scripts:

function custom_logo() {

	echo '<style type="text/css">' . "\n";
	echo '#login h1 a{background:url(\'' . get_stylesheet_directory_uri() . '/images/logo.png\') no-repeat;width:70px;height:70px;}#login h1 a:focus{box-shadow:none;}' . "\n";
	echo '</style>' . "\n";

}

add_action('login_enqueue_scripts', 'custom_logo');

Należy pamiętać o podmianie ścieżki do pliku z logiem na swoją oraz zmiany rozmiarów width i height adekwatnie do rozmiarów loga. Ja w tym przykładzie ustawiłem te rozmiary na 70x70 px.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode