[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

Przed napisaniem programu obliczającego pole i obwód trapezu, przypomnij sobie wzory. Pole trapezu liczymy według wzoru P=((a+b)*h)/2. Wzór na obwód Ob=a+b+c+d. Obliczając pole trapezu musimy znać rozmiary dwóch podstaw i wysokości.

Obliczamy pole trapezu

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

int a;
int b;
int h;
double p;

cout << "Podaj długość podstawy a: ";

cin >> a;

cout << "Podaj długość podstawy b: ";

cin >> b;

cout << "Podaj wysokość: ";

cin >> h;

if(cin.good() == true) {

p = ((a + b) * h) / 2.0;

cout << "Pole trapezu wynosi: " << p;

}

return 0;

}

Obliczamy obwód trapezu

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

int a, b, c, d, ob;

cout << "Podaj długość boku a: ";

cin >> a;

cout << "Podaj długość boku b: ";

cin >> b;

cout << "Podaj długość boku c: ";

cin >> c;

cout << "Podaj długość boku d: ";

cin >> d;

if(cin.good() == true) {

ob = a + b + c + d;

cout << "Obwód trapezu wynosi: " << ob;

}

return 0;

}

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode