[C++] Piszemy grę, część 3

W tym wpisie rozbudujemy program o kolejną pętlę do while, w której będzie właściwy kod gry, czyli losowanie liczb, zliczanie prób, liczenie czasu gry itd. Pętla będzie się powtarzała do momentu trafienia poprawnej liczby lub osiągnięcia limitu prób. Do kodu utworzonego w poprzedniej części dopiszmy następujący fragment:

do
 
 {
 
 /*
  
  Zależnie od wybranego przez gracza poziomu trudności,
  ustawiamy limit prób oraz zakres losowania liczby.
  
 */
 
 switch(game_level)
 
 {
 
  // Poziom 1
  case 1:
  
  attempts_limit = 25; // limit - 25 prób
  rand_number = rand() % 10 + 1; // losuj liczbę z zakresu 1-10
  
  break;
  
  // Poziom 2
  case 2:
  
  attempts_limit = 15; // limit - 15 prób
  rand_number = rand() % 50 + 1; // losuj liczbę z zakresu 1-50
  
  break;
  
  // Poziom 3
  case 3:
  
  attempts_limit = 10; // limit - 10 prób
  rand_number = rand() % 100 + 1; // losuj liczbę z zakresu 1-100
  
  break;
 
 }
 
 // Z każdą próbą zwiększaj jej liczbę o 1
 attempts++;
 
 // Czekamy na liczbę od gracza
 cout << "Twój strzał: ";
 
 cin >> shot;
 
 // Sprawdzamy czy liczba zostałą poprawnie przyjęta od gracza...
 if(cin.good() == true)
 
 {
  /* jeśli tak, sprawdzamy czy liczba podana przez uzytkownika
  jest zgodna z liczbą wylosowaną przez funkcję rand */
  if(rand_number == shot)
  
  {
  /* Jeśli liczba gracza zgadza się z liczbą wylosowaną przez program
  gracz wygrywa. */
  switch(attempts)
  
  {
   
   // Komunikat dla gracza, jeśli trafił za pierwszym razem.
   case 1:
   
   cout << "* Gratulacje! Pierwszy strzał i odrazu trafny :) *\n";
   
   break;
   
   // Komunikat dla gracza, jeśli nie trafił za pierwszym razem.
   default:
   
   cout << "* Gratulacje! Wygrałeś/aś! *\n";
   
   break;
  
  }
  
  }
  
  // Komunikat dla gracza, jeśli nie trafił liczby.
  else cout << "* Nie trafiłeś/aś *\n";
  
  seconds = time(NULL) - uptime;
  minutes = seconds / 60;
  hours = seconds / 3600;
  
  cout << "Prób: " << attempts << "\nCzas gry: ";
  
  // Definujemy zmienną, do której będą zapisywane informacje o czasie gry.
  stringstream string_play_time;
  
  /* W poniższych warunkach wyświetlamy graczowi komunikat ile czasu gra
  oraz przypisujemy informacje do zmiennej string_play_time */
  if(seconds <= 59)
  
  {
  
  cout << seconds << " sek.\n---\n";
  
  string_play_time << seconds << " sek.";
  
  }
  
  if(minutes > 0)
  
  {
  
  cout << minutes << " min.\n---\n";
  
  string_play_time << minutes << " min.";
  
  }
  
  if(hours > 0)
  
  {
  
  cout << hours << " godz.\n---\n";
  
  string_play_time << hours << " godz.";
  
  }
  
  /* Pobieramy treść jako string ze zmiennej string_play_time i
  przypisujemy do zmiennej play_time */
  play_time = string_play_time.str();
 
 }
 
 // Komunikat dla gracza, jeśli podał jakiś znak, ale nie liczbę całkowitą.
 else cout << "Konieczne jest podanie liczby całkowitej.\n";
 
 cin.clear(); // Czyścimy flagi błędów.
 cin.ignore(1000, '\n'); // Ignorujemy dane wejściowe do momentu napotkania znaku nowej linii.
 
 }
 
 while(rand_number != shot && attempts < attempts_limit);

Jeśli robiłeś wszystko zgodnie z tym i wcześniejszymi wpisami, kod powinien się skompilować, a gra uruchomić i działać zgodnie z koncepcją opisaną w pierwszej części. W tym wpisie to na tyle. Ostatnia część będzie poświęcona zapisowi historii gry do pliku.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode