[HTML] Jak wyświetlić znaki HTML na stronie?

W tym wpisie dowiesz się jak poprawnie wyświetlać na stronie znaki specjalne takie jak: < & > i ".

Aby poprawnie wyświetlać znaki specjalne HTML trzeba zapisywać je za pomocą encji alfanumerycznych lub wartości Unicode, w przeciwnym razie strona będzie się błędnie wyświetlać.

  • Znak < encja: &lt; | Unicode: &#062;
  • Znak > encja: &gt; | Unicode: &#060;
  • Znak & encja: &amp; | Unicode: &#38;
  • Znak " encja: &quot; | Unicode: &#34;

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode