Instalacja Apache, PHP, MySQL

Przed rozpoczęciem przygody z PHP warto zainstalować na swoim komputerze PHP, serwer http oraz serwer baz danych - MySQL lub PostgreSQL. Usprawni to testowanie skryptów, ponieważ nie będzie konieczności wysyłania ich za każdym razem na serwer ftp.
W niniejszym artykule przedstawię instalację AMP dla systemu opartego na Linuksie. Aby zainstalować Apache, MySQL i PHP pod Windowsem, pobierz instalator AMPPS z tej strony. AMPPS to pakiet instalacyjny zawierający m.in. Apache, PHP oraz MySQL przeznaczony właśnie dla tego systemu. Po pobraniu instalujemy jak każdą inną aplikację.

Przechodzimy do instalacji LAMP na Linuksie - będzie to instalacja z repozytoriów.

Instalacja na Debianie i systemach na nim opartych

 • sudo apt-get install apache
 • sudo apt-get install mysql-server
 • sudo apt-get install php php-mysql libapache2-mod-php

Podczas instalacji konfigurator poprosi o podanie hasła dla konta root MySQL. Po zainstalowaniu Apache powinien działać bez problemów. Wpisz w przeglądarce adres http://localhost, aby sprawdzić działanie serwera. Jeśli pojawiła się strona z komunikatem "It works!" oznacza to, że Apache działa, jeśli zaś wyświetla się standardowa informacja o niedostępności serwera lub błędnym adresie, zrestartuj Apache poleceniem: /etc/init.d/apache2 restart.

Tworzymy katalog roboczy

Katalog roboczy to przestrzeń dla skryptów/stron. W katalogu domowym tworzmy katalog public_html:
mkdir public_html, następnie przechodzimy do tego katalogu:
cd /home/Twoja nazwa użytkownika/public_html i tworzymy w nim katalog o nazwie jaka nam pasuje (najwygodniej nadać katalogowi roboczemu nazwę równą nazwie adresu, pod którym będzie widoczna strona w danym katalogu, np. sklep.loc. Adres na potrzeby tego wpisu to domena.loc. Po skonfigurowaniu wirtualnego hosta wszystkie żądania z adresu http://domena.loc będą kierowane właśnie do katalogu roboczego. Przejdź do katalogu domena.loc i utwórz w nim katalog logs, w którym serwer będzie zapisywał pliki z logami.

Konfiguracja wirtualnego hosta

Świeżo po zainstalowaniu Apache dostępny jest domyślny wirtualny host:
/etc/apache2/sites-available/default, który przekierowuje wszystkie żądania lokalne na katalog /var/www/ - to właśnie tam mamy plik html ze znanym już tekstem "It works!". Rozwiązanie jednego virtual hosta na dłuższą metę nie przyda się nam, ponieważ dla każdego projektu (strony) tworzyć będziemy osobny katalog roboczy i wirtualny host, a co za tym idzie osobny adres. Zacznijmy więc od skopiowania pliku
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf do katalogu /etc/apache2/sites-enabled poleceniem:
cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-enabled/domena.loc zmieniając jednocześnie nazwę skopiowanego pliku na domena.loc. Oczywiście nazwę domena.loc zmieniamy na adekwatną do projektu np. sklep.loc. W kolejnym kroku otwieramy plik /etc/apache2/sites-enabled/domena.loc i zmieniamy w nim następujące pozycje:

 • Na początku zmieniamy dyrektywę ServerAlias domena.localhost na ServerAlias domena.loc
 • DocumentRoot /var/www/ zmieniamy na
  DocumentRoot /home/Twoja nazwa użytkownika/public_html/domena.loc/
 • <Directory /var/www/> zmieniamy na
  <Directory /home/Twoja nazwa użytkownika/public_html/domena.loc/>
 • ErrorLog /var/log/apache2/error.log zmieniamy na
  ErrorLog /home/Twoja nazwa użytkownika/public_html/domena.loc/logs/error.log
 • CustomLog /var/log/apache2/access.log combined zmieniamy na
  CustomLog /home/Twoja nazwa użytkownika/public_html/domena.loc/logs/access.log combined
 • Restartujemy Apache poleceniem /etc/init.d/apache2 restart

Pozostaje jeszcze dopisanie nazwy hosta do pliku /etc/hosts - czyli dopisujemy nasz adres domena.loc w wierszu z adresem IP 127.0.0.1. Dla każdego nowego virtual hosta musimy pamiętać o dopisaniu jego nazwy do pliku /etc/hosts. Kolejne hosty dla danego IP dopisujemy bez IP oddzielając je od siebie spacjami, np: 127.0.0.1 sklep.loc blog.loc.

Pora na napisanie pierwszego skryptu w celu sprawdzenia, czy nasz wirtualny host poprawnie przekierowuje na wcześniej utworzony katalog roboczy i czy PHP działa. Tradycyjne "Hello World!" będzie wskazane. Plik zapisujemy w katalogu roboczym np. domena.loc. W przeglądarce wpisujemy adres do naszego pliku: http://domena.loc/test.php. Jeśli serwer i PHP działają poprawnie, wyświetli się czysty tekst "Hello World!".

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP] Jak wyświetlić tablicę?