[C++] Piszemy aplikację pogodową, część 1

Kolejny większy materiał poświęcony programowaniu w C++. Tym razem tematyką tej serii wpisów będzie aplikacja pogodowa.

Koncepcja

Zadaniem programu będzie pobieranie danych pogodowych dla danej lokalizacji ze zdalnego serwisu. Serwis, który wybrałem jako prowidera danych pogodowych to OpenWeather. Dlaczego akurat Open Weather? Serwis ten ma bardzo intuicyjne API. Do pobierania danych użyta zostanie biblioteka cURL, natomiast format danych, które będzie przetwarzał program to JSON. Bibliotekę do operowania na tych danych wybrałem nlohmann_json. Do obsługi tekstu w terminalu użyta zostanie biblioteka Ncurses

Program po uruchomieniu ma sprawdzić czy istnieje plik konfiguracyjny i pobrać z niego ustawienia, a jeśli plik nie istnieje utworzyć go z domyślną konfiguracją. Następnie program ma oczekiwać na podanie przez użytkownika lokalizacji, dla której mają zostać pobrane dane. Po podaniu lokalizacji, program ma wczytać i wyświetlić w terminalu dane takie jak: nazwa lokalizacji, temperatura, ciśnienie, wilgotność oraz czas aktualizacji. Ponadto program ma uruchomić timer, który będzie odświeżał dane co ustalony w pliku konfiguracyjnym interwał, a więc program ma działać cały czas. Na chwilę obecną to chyba będzie na tyle. W kolejnym poście z tej serii zaczniemy tworzyć kod programu.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?