[C++] Piszemy aplikację pogodową, część 1

Kolejny większy materiał poświęcony programowaniu w C++. Tym razem tematyką tej serii postów będzie aplikacja pogodowa.

Koncepcja

Zadaniem programu będzie pobranie danych pogodowych dla danej lokalizacji ze zdalnego serwisu. Serwis, który wybrałem jako prowidera danych pogodowych to OpenWeatherMap. Dlaczego akurat OpenWeatherMap? Między innymi dlatego, że serwis ten ma bardzo intuicyjne API i oferuje darmowy plan dostępu do danych. Do pobierania danych użyta będzie biblioteka cURL. Format danych, które będzie przetwarzał program to JSON, a jako bibliotekę do operowania na tych danych wybrałem nlohmann_json.

Program po uruchomiu ma sprawdzić czy istnieje plik konfiguracyjny i pobrać z niego ustawienia, a jeśli plik nie istnieje utworzyć go z domyślną zawartością. Następnie program ma oczekiwać na podanie przez użytkownika lokalizacji, dla której mają zostać pobrane dane. Po podaniu lokalizacji program ma wczytać i wyświetlić takie dane: nazwa lokalizacji, temperatura, ciśnienie, wilgotność oraz czas aktualizacji. Ponadto program ma uruchomić timer, który będzie odświeżał dane co ustalony w pliku konfiguracyjnym interwał, a więc program ma działać cały czas. I chyba to będzie na tyle. W kolejnym poście z tej serii zaczniemy tworzyć klasę odpowiedzialna za pobieranie danych.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP|HTML] Odświeżenie strony

[PHP] Jak sprawdzić typ zmiennej?