[PHP] Tablica $_SERVER

Tablica $_SERVER jest specjalną tablicą asocjacyjna zawierającą dane o serwerze, ścieżkach wykonywanych skryptów, adresie IP klienta, wersji klienta i wielu innych.

W celu uzyskania pożądanej informacji trzeba odwołać się do tablicy poprzez klucz identyfikujący daną wartość, np. $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] przechowuje informacje o kliencie (systemie operacyjnym oraz nazwie i wersji przeglądarki).

Lista kluczy tablicy $_SERVER

 • SERVER_NAME - przechowuje nazwę serwera;
 • REQUEST_METHOD - przechowuje typ metody, którą odwołano się do skryptu,np.GET;
 • HTTP_REFERER - przechowuje adres poprzedniej strony (jeśli istnieje), z której nastąpiło przejście;
 • HTTP_USER_AGENT - przechowuje informacje o kliencie, np. "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36";
 • REMOTE_ADDR - przechowuje adres IP, z którego użytkownik uruchomił skrypt;
 • REQUEST_URI - przechowuje URI (ciąg znaków, identyfikujący aktualnie przeglądaną stronę, np. / lub /index.php;
 • PHP_SELF - przechowuje ścieżkę aktualnie wykonywanego skryptu, np. dla http://example.com/scripts/test.php będzie to /scripts/test.php;
 • SERVER_ADDR - przechowuje adres IP serwera, na którym wykonywany jest skrypt;
 • SERVER_SOFTWARE - przechowuje nazwę oprogramowania serwerowego, np. Apache;
 • SERVER_PROTOCOL - przechowuje informacje o wersji protokołu, przez który nastąpiło odwołanie do skryptu;
 • QUERY_STRING - ciąg zapytania, przez który uzyskano dostęp do skryptu;

Jest jeszcze kilka innych informacji przechowywanych w tablicy $_SERVER, ja jednak wymieniłem te najbardziej istotne. Przejdź na tę stronę, aby uzyskać pełną listę kluczy tablicy $_SERVER.

hbbb

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode