[PHP] Jak podzielić tablicę?

PHP ma wbudowaną funkcję do dzielenia tablic, a jest nią array_chunk.

Funkcji array_chunk musimy przekazać dwa wymagane argumenty: (array)$array - tablicę do podziału oraz (int)$length - ilość kawałków. Trzecim argumentem, który można przekazać jest (bool) $preserve_keys - zachowanie lub przenumerowanie kluczy. Domyślną wartością jest false, czyli indeksy nowych tablic (kawałków) będą numerowane kolejno od 0. Funkcja array_chunk dzieli tablicę na równe części.

Przykład użycia 1

<?php

$big_array = ['serce', 'miłość', 'przyjaźń', 'pasja', 'tęsknota', 'marzenia', 'nadzieja', 'samotność', 'piękno', 'magia', 'życie', 'szczęście', 'smutek', 'przeznaczenie', 'wolność', 'odwaga', 'piękność', 'sen', 'przygoda', 'inspiracja'] ;

// Tablica $new_array będzie zawierała 4 tablice po 5 elementów.
$new_array = array_chunk($big_array, 4);

print_r($new_array);

W powyższym przykładzie, tablica $big_array podzielona zostanie na 4 równe części, po 5 elementów każda. Indeksy nowych tablic NIE zostaną zachowane.

Przykład użycia 2

<?php

$big_array = ['Fiat', 'Audi', 'Porsche', 'Volvo', 'Renault'];

$new_array = array_chunk($big_array, 4);

print_r($new_array);

W przykładzie powyżej, tablica $new_array zostanie podzielona na 3 cześci: 2 po 2 elementy i 1 z jednym elementem, ponieważ ilość elementów w tablicy $big_array jest nieparzysta.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode