[PHP|Laravel] Wprowadzenie do frameworka Laravel

W dzisiejszych czasach wiele projektów webowych korzysta z frameworków, aby usprawnić i przyspieszyć proces tworzenia aplikacji. Jednym z popularnych frameworków PHP jest Laravel. W tym poście omówimy zalety korzystania z Laravela oraz przedstawimy jego podstawowe funkcje.

Zalety korzystania z Laravela

 • Elegancki i czytelny kod: Laravel promuje czysty i czytelny kod, co ułatwia zarządzanie i utrzymanie aplikacji w dłuższej perspektywie.
 • Szybkie tworzenie aplikacji: Dzięki wbudowanym funkcjom i narzędziom, Laravel umożliwia szybkie prototypowanie i rozwijanie aplikacji.
 • Wsparcie dla MVC: Laravel opiera się na wzorcu projektowym MVC (Model-View-Controller), co ułatwia organizację kodu i separację logiki biznesowej od warstwy prezentacji.
 • Rozszerzalność: Framework Laravel jest bardzo elastyczny i umożliwia łatwe dodawanie własnych rozszerzeń i bibliotek.

Podstawowe funkcje Laravela

 • Routing - Laravel oferuje czytelny system routingu, który umożliwia definiowanie ścieżek URL i mapowanie ich na odpowiednie kontrolery.
 • ORM (Object-Relational Mapping) - Laravel dostarcza narzędzia do pracy z bazą danych, umożliwiając wygodne korzystanie z ORM i tworzenie zapytań w sposób obiektowy.
 • Szablony i widoki - Laravel posiada potężny system szablonów, który ułatwia tworzenie interfejsu użytkownika i oddzielenie logiki od prezentacji.
 • Zarządzanie sesjami i uwierzytelnianie - Framework dostarcza wbudowane funkcje do zarządzania sesjami użytkowników oraz uwierzytelniania, co ułatwia implementację funkcji logowania i rejestracji.
 • Testowanie - Laravel jest dobrze zintegrowany z narzędziami do testowania, co ułatwia pisanie testów jednostkowych i automatyczne testowanie aplikacji.

Instalacja Laravela

Instalacja Laravela jest bardzo prosta i szybka, a sprowadza się jedynie do jednego polecenia:

composer global require laravel/installer

Powyższe polecenie zainstaluje instalator Laravela, dzięki któremu projekt będzie można tworzyć poprzez użycie prostych poleceń.

Przykładowe użycie

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego projektu Laravel. Możesz to zrobić za pomocą poniższego polecenia w terminalu:

laravel new MojaAplikacja

Następnie przejdź do katalogu projektu:

cd MojaAplikacja

Teraz możemy utworzyć nowy kontroler o nazwie WelcomeController, który będzie obsługiwał stronę powitalną. Wykonaj poniższe polecenie:

php artisan make:controller WelcomeController

Następnie otwórz plik kontroler WelcomeController.php, który znajdziesz w katalogu app/Http/Controllers. Dodajmy metodę index(), która będzie renderować stronę powitalną:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class WelcomeController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return view('welcome');
  }
}

Teraz musimy utworzyć widok welcome.blade.php, który będzie zawierał treść strony powitalnej. Utwórz ten plik w katalogu resources/views i dodaj wiadomość powitalną:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Witaj w mojej aplikacji Laravel!</title>
</head>
<body>
  <h1>Witaj!</h1>
  <p>To jest strona powitalna stworzona w Laravelu.</p>
</body>
</html>

Trzeba jeszcze skonfigurować trasę, która będzie przekierowywać żądania na nasz kontroler WelcomeController. Otwórz plik web.php w katalogu routes i dodaj poniższy kod:

php
Route::get('/', 'WelcomeController@index');

Stronę uruchamiamy wchodząc na adres: http://localhost:8000. Przedtem jednak należy uruchomić nasz projekt poleceniem php artisan serve. Domyślnie serwer HTTP nasłuchuje na porcie 8000, aby zmienić domyślny port należy użyć polecenia php artisan serve --port=8080.

To tylko kilka podstawowych informacji o frameworku Laravel. W kolejnych postach będziesz mógł zgłębiać bardziej zaawansowane tematy, takie jak obsługa bazy danych, konsolowe polecenia Artisan, cache'owanie i wiele innych.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode