[PHP] Jak obliczyć odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie?

Odległość między dwoma punktami można obliczyć za pomocą twierdzenia Pitagorasa, które mówi, że w trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Ponadto do obliczenia tej długości można się wesprzeć wbudowanymi w PHP funkcjami sqrt i pow.

<?php

function calculateDistance($x1, $y1, $x2, $y2) {

    return sqrt(pow(($x2 - $x1), 2) + pow(($y2 - $y1), 2));
    
}

$x1 = 2;
$y1 = 4;
$x2 = 6;
$y2 = 8;

$distance = calculateDistance($x1, $y1, $x2, $y2);

echo "Odległość między punktem A($x1, $y1) i punktem B($x2, $y2) wynosi: $distance";

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?