[PHP] Jak obliczyć pole i obwód koła?

Zanim zabierzesz się za obliczanie pola i obwodu koła, przypomnij sobie wzory. Pole koła obliczamy ze wzoru P=πr2. Obwód zaś obliczamy według wzoru L=2πr. Znasz już wzory na pole i obwód koła, teraz poznaj funkcję PHP - pi(), która zwraca wartość liczby π.

Obliczamy pole koła

Obliczmy w tym przykładzie pole koła o promieniu r=20.

<?php

$r = 20;
$p = pi() * $r * $r;

echo $p; // Wyświetli: 1256.6370614359

Jak widać w powyższym przykładzie wynik wyszedł trochę długi, dlatego najlepiej będzie go zaokrąglić. Do zaokrąglenia wyniku użyjemy funkcji round:
echo round($p, 2); co da rezultat 1256.64.

Obliczamy obwód koła

Wiesz już jak obliczyć pole koła, teraz pora na obwód (koło również o promieniu r=20):

<?php

$r = 20;
$l = 2 * pi() * $r;

echo round($l, 2); // Wyświetli: 125.66

W powyższym przykładzie wynik również zaokrąglamy.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?