[JavaScript] Jak sprawdzić czy jest połączenie z internetem?

W JavaScript do sprawdzenia połączenia z internetem, czyli czy przeglądarka jest online, czy offline służy właściwość onLine obiektu navigator.

navigator.onLine zwraca true, jeśli przeglądarka jest online, w przeciwnym razie zwracana jest wartość false.

Istnieje też możliwość wykrycia zmiany stanu połączenia, należy w tym celu posłużyć się zdarzeniami online i offline obiektu window.

Przykład użycia

if(navigator.onLine) {

  alert('Jesteś połączony');
  
}

else {

  alert('Jesteś offline');
  
}

Praktyczne wykorzystanie

W tym przykładzie stworzymy skrypt powiadomienia wyświetlanego na stronie w przypadku każdej zmiany stanu połączenia.

function createNotification(text) {

const notifi = document.createElement('div');

notifi.textContent = text;

notifi.setAttribute('id', 'notification');

document.body.appendChild(notifi);

}

function removeNotification() {

const notifi = document.getElementById('notification');

if(notifi !== null) {

document.body.removeChild(notifi);

}

}

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode