[PHP] Jak usunąć puste elementy z tablicy?

Najprostszą i raczej najszybszą metodą na usunięcie pustych elementów z tablicy jest użycie funkcji array_filter. Funkcja ta filtruje elementy tablicy funkcją zwrotną. Jeśli funkcja zwrotna nie zostanie podana to z tablicy zostaną porostu usunięte puste wpisy.

Przykładowe użycie:

$groups = [0 => 'EPWA', 1 => '152130Z', 2 => '', 3 => '26006KT'];

$groups = array_filter($groups);
W powyższym przykładzie z tablicy $groups usunięty zostanie element o ID 2.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode