[PHP] Jak sprawdzić czy katalog istnieje?

Jeśli zajdzie potrzeba sprawdzenia czy katalog istnieje lub czy nazwa pliku jest katalogiem funkcja is_dir nam o tym powie. Funkcja ta sprawdza czy podana jako jej argument nazwa jest katalogiem. Jeśli podana nazwa jest katalogiem (czyli katalog musi istnieć) zwracana jest wartość TRUE, w przeciwnym wypadku funkcja zwraca FALSE.

Przykład

$apache_dir = '/etc/apache2';
$hosts_file = '/etc/hosts';

is_dir($apache_dir); // TRUE
is_dir($hosts_file); // FALSE

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode