[PHP] Jak ustawić domyślną strefę czasową?

PHP od wersji 5.1.0 pozwala ustawić z poziomu skryptu domyślną strefę czasową, której używają wszystkie funkcje daty. Ustawienie domyślnej strefy czasowej sprowadza się do wywołania funkcji date_default_timezone_set z odpowiednim identyfikatorem strefy czasowej.

Ustawienie polskiej strefy czasowej

Poprawne ustawienie strefy czasowej dla Polski wygląda tak:

date_default_timezone_set('Europe/Warsaw');

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?