[PHP] Jak policzyć pliki w katalogu?

Do policzenia plików znajdujących się w danym katalogu można użyć funkcji readdir w połączeniu z pętlą while. Funkcja readdir służy do zwracania zawartości katalogu. Jako argument do funkcji readdir przekazuje się zaczep zwrócony przez funkcję opendir.

Liczenie plików w katalogu

Napiszemy prostą funkcję liczącą pliki dla podanej ścieżki:

<?php

function count_files($path) {

if($dh = opendir($path)) {

  $i = 0;

  while(false !== ($file = readdir($dh))) {

    if(!in_array($file, array('.', '..'))) {

    $i++;

    }

  }

  closedir($dh);

  return $i;

}

}

echo 'W podanym katalogu jest ' . count_files('/logs') . ' plików.';

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode