[PHP] Jak połączyć dwie tablice?

Aby w PHP połączyć dwie lub więcej tablic, można użyć funkcji array_merge lub operatora '+'. Różnica między tymi dwiema metodami jest taka, że array_merge przenumeruje klucze, a użycie operatora '+' zachowa kolejność kluczy. Funkcja array_merge zwraca nową tablicę zawierającą elementy tablic podanych jako argumenty.

Łączenie tablic za pomocą array_merge

<?php

$cars_1 = ['Audi', 'Mercedes', 'Volkswagen'];
$cars_2 = ['Maserati', 'Ferrari', 'Citroën'];

$cars = array_merge($cars_1, $cars_2);

Tablice $cars_1 i $cars_2 zostaną połączone w jedną, a jej klucze będą zaczynać się kolejno od 0.

Łączenie tablic za pomocą operatora +

<?php

$colors_1 = [1 => 'black', 2 => 'white', 'Volkswagen'];
$colors_2 = [5 => 'red', 8 => 'green', 10 => 'blue'];

$colors = $colors_1 + $colors_2;

W tym przykładzie po połączeniu tablic $colors_1 i $colors_2 numery kluczy zostaną zachowane.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode