[PHP] Jak odwrócić kolejność tablicy?

Podczas automatycznego tworzenia tablic nie zawsze wartości ułożone są w takiej kolejności, jaką byśmy chcieli. Zatem czasem może być konieczne odwrócenie kolejności tablicy. W takim przypadku z pomocą przychodzi funkcja array_reverse, która służy właśnie do tego celu. Funkcja ta przyjmuje 2 argumenty, w tym 1 wymagany. Wymaganym argumentem jest jak łatwo się domyślić tablica, której ułożenie wartości ma zostać odwrócone. Drugim argumentem, który można przekazać do funkcji jest (bool) preserve_keys - jeśli zostanie ustawiony na TRUE, klucze numeryczne zostaną zachowane (domyślnie FALSE).

Przykład

$countries = [0 => 'Polska', 4 => 'Belgia', 6 => 'Francja', 10 => 'Anglia'];

$reversed_countries = array_reverse($countries);
$reversed_countries = array_reverse($countries, TRUE);

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode