[C++] Jak poznać rozmiar tablicy?

Najprostszą metodą na poznanie rozmiaru tablicy w C++ jest użycie operatora sizeof. operator ten przyjmuje jako argument typ i zwraca rozmiar zajmowany przez niego w pamięci.
Przykład:

#include <iostream>

int main() {
 
 int cars[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
 int count_cars = sizeof(cars) / sizeof(cars[0]);
 
 std::cout << "Liczba cars: " << count_cars << "\n";
 std::cout << "Rozmiar cars: " << sizeof cars << "\n";
 
 return 0;
 
}
W powyższym przykładzie liczba cars = 8, a rozmiar = 32.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP|HTML] Odświeżenie strony