[PHP] Wyświetlanie daty i godziny

W tym wpisie omówimy na szybko funkcję date, która służy do formatowania lokalnego czasu i daty w PHP. Sformatowany czas jest zwracany jako string, więc możemy go wyświetlić, albo dalej operować na zwróconych danych. Funkcja date przyjmuje 2 argumenty, w tym 1 wymagany. Pierwszym i najistotniejszym argumentem, który przekazujemy do funkcji date to format czasu/daty jaki chcemy uzyskać, np. 10:00 01/04/2020. Aby uzyskać pożądany format daty konieczne jest zerknięcie do dokumentacji, ponieważ lista zmiennych formatujących jest dość długa. Oczywiście kilka np. tych reprezentujących godziny, minuty, sekundy, dzień, miesiąc, rok jest łatwo zapamiętać, ale jest ich trochę więcej. Drugim argumentem, który można przekazać do funkcji jest uniksowy timestamp. Domyślnie jest to aktualny czas, zwracany przez funkcję time, więc jeśli chcemy operować na aktualnym czasie, nie podajemy drugiego parametru. Po co właściwie jest miejsce na ten drugi argument, skoro funkcja date działa bez niego? A no po to, żeby można było operować na czasie wstecz lub do przodu.

Wyświetlanie daty i czasu

echo date('H:i d/m/Y'); // wyświetli godzinę i datę w formacie 10:00 02/02/2002

Jak widać użyte zostały zmienne formatujące: H - od hour, i - minuty, d - od day, m - od month, Y - od year.

Zmienne formatujące czas i date

Wypisałem najistotniejsze w mojej opinii zmienne formatujące, wraz z opisami, co dana zmienna wyświetli. Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie:

 • d - dzień miesiąca z zerami, czyli od 01 do 31;
 • j - dzień miesiąca bez zer, czyli od 1 do 31;
 • m - numer miesiąca w postaci 01-12;
 • n - numer miesiąca bez zer od 1 do 12;
 • F - pełna nazwa miesiąca w lokalnie ustawionym języku;
 • M - skrócona nazwa miesiąca, np. Sty, Lut;
 • t - liczba dni w danym miesiącu, np. 28;
 • y - rok w postaci 20;
 • Y - rok w postaci 2020;
 • H - godzina w formacie 24-godzinnym z zerami, czyli 01,02...;
 • G - godzina w formacie 24-godzinnym bez zer, czyli 1,2,3...;
 • i - minuty w postaci 01,02... 59;
 • s - sekundy w postaci 01,02 do 59;
 • g - godzina w formacie 12-godzinnym bez zer, czyli od 1 do 12;
 • h - godzina w formacie 12-godzinnym z zerami, czyli od 01 do 12;
 • z - dzień roku od 0 do 365;
 • T - strefa czasowa, np. CEST;

Przykłady

echo date('H:i d-m-Y'); // wyświetli 22:00 01-04-2020
echo date('H:i d/m/y'); // wyświetli 22:00 01/04/20
echo date('H:i d-m-Y T'); // wyświetli 22:00 01/04/2020 CEST
echo date('j F Y'); // wyświetli 1 Kwiecień 2020

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode