Najczęstsze błędy MySQL/MariaDB

W tym wpisie przedstawiam najczęstsze błędy występujące przy pracy z bazą danych MySQL i MariaDB.

Błąd 1064

Błąd składni SQL. Występuje, gdy zapytanie SQL zawiera nieprawidłową składnię, np. brakujące cudzysłowy lub nieprawidłowe instrukcje.

Błąd 1045

Błąd uwierzytelniania. Oznacza, że podane dane logowania są nieprawidłowe lub użytkownik nie ma uprawnień dostępu do bazy danych.

Błąd 1215

Błąd klucza obcego. Pojawia się, gdy próbujemy utworzyć lub zaktualizować tabelę z kluczem obcym, który nie jest zgodny z kluczem głównym w innej tabeli.

Błąd 2002

Błąd połączenia. Oznacza, że ​​serwer MySQL/MariaDB nie może nawiązać połączenia z bazą danych, najczęściej z powodu problemów z konfiguracją serwera.

Błąd 1054

Błąd kolumny nieznanej. Pojawia się, gdy próbujemy odwołać się do nieistniejącej kolumny w zapytaniu SQL.

Błąd 1062

Błąd duplikatu klucza. Występuje, gdy próbujemy wstawić rekord o wartości unikalnej, która już istnieje w indeksie unikalny.

Błąd 1005

Błąd tworzenia tabeli. Pojawia się, gdy próbujemy utworzyć tabelę z nieprawidłowymi ustawieniami, takimi jak niezgodności typów danych lub błędne klucze obce.

Błąd 1216

Błąd ograniczenia klucza obcego. Występuje, gdy próbujemy utworzyć lub zaktualizować klucz obcy, który nie ma odpowiadającego klucza głównego w innej tabeli.

Błąd 2013

Błąd utraty połączenia. Oznacza, że połączenie z serwerem MySQL/MariaDB zostało utracone, najczęściej z powodu problemów z siecią.

Błąd 1067

Błąd uruchamiania usługi. Pojawia się, gdy próbujemy uruchomić serwer MySQL/MariaDB i występują problemy z konfiguracją lub zasobami systemowy mi.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?