[JavaScript] Literalne tworzenie obiektu

JavaScript daje nam kilka możliwości tworzenia obiektów, pomijając to, że właściwie wszystko w JavaScript jest obiektem. Najczęściej przeze mnie używaną metodą na opisywanie obiektów w JS jest tzw. literalne tworzenie obiektu.

Obiekt literalny

Przykład literalnego tworzenia obiektu:

var Gallery = {

 images: ["1.jpg", "2.jpg", "3.jpg"],

 show: function() {

  alert('Pokaż obraz');
 },

 hide: function() {

  alert('Ukryj obraz');
 }
};

Gallery.show(); // wyrzuci alert 'Pokaż obraz'
W powyższym przykładzie utworzony został obiekt Gallery z własnością images zawierającą tablicę nazw obrazów, metodą show oraz metodą hide. Odwołanie do pola lub metody obiektu następuje po podaniu jego nazwy połączonej kropką z nazwą właściwości lub metody. Dla powyższego przykładu będzie to Gallery.show(). Pamiętaj, że programowanie obiektowe pozwala zachować lepszy ład w kodzie. Inne metody tworzenia obiektów opiszę w kolejnych artykułach.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?