[PHP] Jak sprawdzić czy tablica jest pusta?

Aby sprawdzić czy tablica jest pusta, trzeba policzyć ile ma elementów. W PHP do liczenia elementów tablicy służy funkcja count, która przyjmuje 2 argumenty, w tym 1 wymagany. Wymaganym argumentem jest właśnie tablica, której elementy mają zostać policzone.

Liczenie elementów tablicy

Przykład:

$pojazdy = ['samochód', 'rower'];
$tablica = [];

echo count($pojazdy); // wyświetli: 2

if(count($tablica) > 0) echo 'tablica zawiera elementy';

else echo 'tablica jest pusta';

echo count(['pies', 'kot', 'mysz']); // wyświetli: 3

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP|HTML] Odświeżenie strony