[PHP] Jak sprawdzić czy tablica jest pusta?

Aby sprawdzić czy tablica jest pusta, trzeba policzyć ile ma elementów. W PHP do liczenia elementów tablicy służy funkcja count, która przyjmuje 2 argumenty, w tym 1 wymagany. Wymaganym argumentem jest właśnie tablica, której elementy mają zostać policzone.

Przykład

<?php

$cars = ['Audi', 'Ferrari', 'Volkswagen'];
$empty = [];

echo count($cars); // wyświetli: 3

if(count($empty) > 0) echo 'tablica zawiera elementy';

else echo 'tablica jest pusta';

echo count([]); // wyświetli: 0

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?