[CSS] Jak obrócić tekst lub obraz?

CSS3 daje możliwość obracania elementów HTML, a co za tym idzie tekstu i obrazu również. Służy do tego właściwość transform z funkcją rotate, do której przekazujemy wartość dla rotacji w stopniach lub innych jednostkach.

Przykład 1: obracanie tekstu

.my-div1 {transform: rotate(45deg);
.my-div2 {transform: rotate(-45deg);

Hello World!Hello World!

Przykład 2: obracanie grafiki

#rotate-img-1 {transition: transform 0.8s;display: inline-block;transform: rotate(45deg);
#rotate-img-2 {transition: transform 0.8s;display: inline-block;transform: rotate(-45deg);

obróć o 45 stopni

CSS obracanie zdjęcia CSS obracanie zdjęcia

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode