[Python] Moduły i pakiety

W Pythonie moduły i pakiety są niezwykle przydatnym narzędziem do organizacji i ponownego wykorzystywania kodu. Moduły umożliwiają tworzenie oddzielnych plików zawierających funkcje, klasy i zmienne, które można importować i używać w innych programach. Pakiety natomiast pozwalają na organizację modułów w hierarchiczną strukturę folderów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej modułom i pakietom w Pythonie i dowiemy się, jak je tworzyć i wykorzystywać.

Tworzenie modułów w Pythonie

Aby utworzyć moduł w Pythonie, wystarczy stworzyć nowy plik z rozszerzeniem .py i umieścić w nim kod Pythona. Przykładowo, możemy stworzyć moduł o nazwie matematyka.py, który zawiera funkcję do dodawania dwóch liczb:

# matematyka.py
def dodaj(a, b):
    return a + b

Po utworzeniu modułu możemy go zaimportować do innego programu i używać zawartych w nim funkcji. Oto przykład:

# main.py
import matematyka

print(matematyka.dodaj(2, 3))  # Output: 5

W tym przypadku importujemy moduł "matematyka" i korzystamy z funkcji dodaj w pliku main.py.

Tworzenie pakietów w Pythonie

Pakiety w Pythonie pozwalają na organizację modułów w hierarchiczną strukturę folderów. Aby utworzyć pakiet, wystarczy utworzyć folder o nazwie pakietu i umieścić w nim moduły. Przykładowo, możemy stworzyć pakiet o nazwie "geometria", który zawiera moduły do obliczeń geometrycznych:

# geometria/__init__.py

# geometria/kolo.py
def obwod(promien):
    return 2 * 3.14 * promien

# geometria/prostokat.py
def pole(bok_a, bok_b):
    return bok_a * bok_b

W powyższym przykładzie tworzymy pakiet "geometria", który zawiera moduły "kolo" i "prostokat". Dzięki temu możemy w łatwy sposób organizować nasz kod i łatwo odnaleźć odpowiednie moduły.

Wykorzystywanie modułów i pakietów

Po utworzeniu modułów i pakietów możemy je importować i wykorzystywać w naszych programach. Oto przykład:

# main.py
from geometria.kolo import obwod
from geometria.prostokat import pole

print(obwod(5))  # Output: 31.400000000000002
print(pole(4, 6))  # Output: 24

W powyższym przykładzie importujemy funkcję "obwod" z modułu "kolo" oraz funkcję "pole" z modułu "prostokat" z pakietu "geometria".

Moduły i pakiety w Pythonie są wyjątkowo przydatne do organizacji i ponownego wykorzystywania kodu. Tworzenie modułów pozwala na separację kodu na mniejsze, bardziej zrozumiałe części, które można importować i używać w innych programach. Pakiety natomiast pozwalają na organizację modułów w hierarchiczną strukturę folderów, co ułatwia zarządzanie kodem.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode