[PHP] Jak sprawdzić czy zdanie jest zakończone kropką?

Tym razem luźny wpis na temat praktycznego wykorzystania funkcji explode, end i strlen. Napiszemy sobie prosty skrypt sprawdzający czy zdanie zakończone jest kropką lub innym podanym znakiem interpunkcyjnym.

Nasza funkcja

<?php

$string = 'Czy to zdanie jest zakończone kropką?';

function char_checker($char, $string = '') {

if($string === '') die('Podaj jakiś tekst.');

$words = explode(' ', $string);

$last_word = end($words);

$last_char = strlen($last_word) - 1;

if($last_word[$last_char] === $char) {

echo "Na końcu podanego zdania jest znak '" . $char . "'";

}

else {

echo "Na końcu podanego zdania nie ma znaku '" . $char . "'";

}

}

echo char_checker('.', $string);

Aktualna wersja skryptu dostępna jest na GitHub.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?