[PHP] Jak sprawdzić czy klasa istnieje?

PHP daje możliwość sprawdzenia czy dana klasa istnieje, a robi się to za pomocą funkcji class_exists. Funkcja ta przyjmuje 2 argumenty: (string) $class_name - nazwa klasy do sprawdzenia oraz (bool) $autoload - czy wywołać funkcję __autoload (domyślnie TRUE). Uwaga! Funkcja class_exists sprawdza czy klasa została zdefiniowana, a nie czy został utworzony jej obiekt.
Przykładowe użycie:

if(class_exists('Cart')) {

    $cart = new Cart(); // Klasa Cart została utworzona, więc można utworzyć obiekt

}

else {

// Klasa nie istnieje

}

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode