[JavaScript] Parsowanie stringu do JSON

Gdy mamy do dyspozycji dane zwrócone w formacie JSON i chcemy użyć ich w kodzie JavaScript konieczne jest najpierw sparsowanie tego ciągu do obiektu JSON.

Do parsowania ciągu na obiekt JSON w JavaScript służy metoda JSON.parse, która jako argument przyjmuje ciąg do sparsowania. Metoda ta zwraca obiekt JSON z nazwami właściwości opisanymi w ciągu JSON oraz ich wartościami.

Przykład

const data = '{"name" : "John", "age" : 30}';
const j = JSON.parse(data);

alert(j.name); // Wyświetli: John
alert(j.age); // Wyświetli: 30
alert(data); // Wyświetli: {"name" : "John", "age" : 30}

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?