[JavaScript] Parsowanie stringu do JSON

Gdy mamy do dyspozycji dane zwrócone jako ciąg JSON i chcemy użyć ich w kodzie JavaScript konieczne jest najpierw sparsowanie tego ciągu do obiektu JSON.

Do parsowania ciągu na obiekt JSON w JavaScript służy funkcja JSON.parse(string), która jako argument przyjmuje ciąg do sparsowania. Funkcja ta zwraca obiekt JSON z właściwościami i wartościami opisanymi w ciągu JSON.

Przykład

const data = '{"name" : "John", "age" : 30}';
const j = JSON.parse(data);

alert(j.name); // wyświetli: John

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP|HTML] Odświeżenie strony