[LINQ] Wprowadzenie do LINQ - Language Integrated Query

LINQ, czyli Language Integrated Query, to technologia wprowadzona w języku C# w celu umożliwienia programistom pracę z różnymi źródłami danych za pomocą jednolitego i deklaratywnego podejścia. LINQ pozwala na zapytanie i manipulację danymi bez konieczności pisania skomplikowanych i powtarzających się fragmentów kodu.

Podstawy LINQ

LINQ umożliwia programistom pisanie zapytań na różnych rodzajach danych, takich jak kolekcje, tabele w bazach danych, pliki XML czy strumienie. Możemy używać LINQ do filtrowania, sortowania, grupowania i łączenia danych w sposób prosty i czytelny.

LINQ definiuje zestaw operatorów zapytań, które można używać do manipulacji danymi. Oto kilka najważniejszych operatorów LINQ:

  • Where - służy do filtrowania danych na podstawie określonego warunku.
  • Select - służy do wybierania określonych pól lub transformacji danych.
  • OrderBy - służy do sortowania danych w określonym porządku.
  • GroupBy - służy do grupowania danych na podstawie określonego klucza.
  • Join - służy do łączenia danych z różnych źródeł na podstawie wspólnego klucza.

Przykłady użycia LINQ

Aby lepiej zrozumieć, jak działa LINQ, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Filtrowanie danych

var numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
   var filteredNumbers = numbers.Where(n => n % 2 == 0);

W powyższym przykładzie używamy operatora Where do filtrowania liczb parzystych z listy numbers.

Sortowanie danych

var fruits = new List<string> {"apple", "banana", "orange", "grape"};
   var sortedFruits = fruits.OrderBy(f => f.Length);

W powyższym przykładzie użyty został operator OrderBy do sortowania owoców według ich długości.

Grupowanie danych

var people = new List<Person> { new Person { Name = "Piotr", Age = 25 }, new Person { Name = "Magda", Age = 30 } };
   var groupedPeople = people.GroupBy(p => p.Age);

Z kolei w tym przykładzie użyty został operator GroupBy do grupowania osób według ich wieku.

Łącznie danych

var students = new List<Student> { new Student { Id = 1, Name = "Grzegorz" }, new Student { Id = 2, Name = "Ewa" } };
   var scores = new List<Score> { new Score { StudentId = 1, Value = 80 }, new Score { StudentId = 2, Value = 90 } };
   var joinedData = students.Join(scores, s => s.Id, sc => sc.StudentId, (s, sc) => new { s.Name, sc.Value });

W ostatnim przykładzie użyty został operator Join do łączenia danych z listy studentów i listy wyników na podstawie wspólnego identyfikatora studenta.

Kilka słów na koniec

LINQ to potężne narzędzie, które umożliwia programistom łatwe i wydajne manipulowanie danymi w języku C#. Dzięki zastosowaniu deklaratywnego podejścia i zestawu operatorów zapytań, LINQ pozwala na pisanie bardziej czytelnego i zwięzłego kodu. W artykule przedstawiliśmy podstawową wiedzę na temat LINQ oraz pokazaliśmy kilka przykładów jego użycia. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak wykorzystać LINQ w swoich projektach w C# i .NET.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode