[JavaScript] Jak pobrać lub ustawić klasę dla elementu?

W celu pobrania lub ustawienia wartości atrybutu class dla elementu HTML można skorzystać z właściwości className.

Przykład

const div = document.getElementById('myDiv');

alert(myDiv.className); // Wyświetli 'myDiv'

myDiv.className = 'test';

alert(myDiv.className); // Wyświetli 'test'

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode