[JavaScript] Jak dynamicznie zmienić tytuł strony?

Do dynamicznej zmiany tytułu strony HTML należy użyć właściwości title obiektu Document. Dzięki właściwościom i metodom tego obiektu mamy dostęp do danych aktualnie wczytanej strony. Właściwość title pozwala odczytywać i zmieniać zawartość tagu <title>.

Przykład

<p>Zmień tytuł na <a href="#" onclick="return changeTitle('Test');">Test</a> | <a href="#" onclick="return changeTitle('Hello World!');">Hello World!</a></p>

<script>

 function changeTitle(t) {
 
 document.title = t;
 
 alert('Tytuł zmieniony na: ' + document.title);
  
 return false;
  
 }
 
</script>

Co w efekcie da:

Zmień tytuł na Test | Hello World!

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?