[PHP] Hash md5 dla pliku

PHP daje możliwość obliczenia sumy kontrolnej zarówno dla ciągów znaków jak i dla plików. Aby skorzystać z tej drugiej możliwości należy posłużyć się funkcją md5_file. Funkcja ta przyjmuje dwa argumenty, z tym że nas interesuje ten pierwszy - nazwa pliku, dla którego ma zostać obliczony hash.

Przykład

<?php

$hash = md5_file('DSC_1396.jpg')

echo $hash; // zwróci hash md5 dla pliku DSC_1396.jpg

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode