[PHP] Jak uzyskać pełną ścieżkę do katalogu aktualnie wykonywanego skryptu?

Metoda, o której mowa w tym wpisie jest najpopularniejszym sposobem na uzyskanie ścieżki do katalogu z aktualnie wykonywanym skryptem. Aby uzyskać ścieżkę do takiego katalogu można posłużyć się funkcją dirname w połączeniu ze stałą __FILE__. Funkcja dirname zwraca ścieżkę do nadrzędnego katalogu w ścieżce podanej jako argument:

$script_path = '/home/someuser/public_html/project/script.php';

echo dirname($script_path); // Wyświetli '/home/someuser/public_html/project'
Stała __FILE__ zawiera pełną ścieżkę do pliku z aktualnie wykonywanym skryptem.

Uzyskanie ścieżki do katalogu z aktualnie wykonywanym skryptem sprowadza się do wywołania funkcji dirname z argumentem __FILE__:

echo dirname(__FILE__);

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode