[JavaScript] Jak sprawdzić ile razy dany element wystąpił w tablicy?

Aby policzyć wystąpienia danego elementu w tablicy można posłużyć się pętlą for.

Przykład

function countElements(array, element) {

 let count = 0;
 
 for(let i = 0; i < array.length; i++){
 
  if(array[i] === element) {
  
   count++;
   
  }
  
 }
 
 return count;
 
}

alert(countElements(1, 1, 3, 4, 1, 2, 5, 1], 1));

W powyższym przykładzie definiujemy funkcję countElements(), której przekazujemy tablicę oraz wartość, której wystąpienia chcemy zliczyć. Następnie wykonujemy pętlę tyle razy, ile jest elementów w tablicy. W pętli ustawiamy warunek array[i] === element, po którego spełnieniu inkrementujemy wartość zmiennej count - ilość wystąpień. Ten przykład wyrzuci liczbę 4, ponieważ sprawdzamy ile razy w tablicy wystąpiła liczba 1.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode