[PHP] Jak zamienić tekst w tablicę?

Pisząc skrypty w PHP bardzo często konieczny jest podział tekstu i zapis jego części do tablicy. Aby tego dokonać należy użyć funkcji explode. Funkcja ta została stworzona dla potrzeb podziału tekstu i zamiany jego fragmentów na elementy tablicy. Innymi słowy explode rozbija tekst i zwraca go jako wartości tablicy.

Jak to działa? Mamy przykładowo tekst 'Hello World!' i chcemy go podzielić na 2 części: 'Hello' i 'World!'. Robimy to tak: $array = explode(' ', 'Hello World!'); - jak widać w przykładzie funkcja przyjmuje dwa wymagane argumenty (string) $separator - separator oraz (string) $text - tekst do rozbicia. W powyższym przykładzie separatorem jest znak spacji, a tekst zostanie rozbity na dwa elementy.

W zasadzie to tyle. Mamy teraz dostęp do części tekstu poprzez klucze. Oczywiście separatorów może być kilka, a im będzie ich więcej, tym więcej elementów będzie zawierała tworzona tablica. Separatorem może być praktycznie każdy znak (spacja również). Najczęściej jednak stosuje się jako separator znaki: ';', ',', '|'.

Uwaga! Należy pamiętać, że klucze tablicy indeksowane są od 0, czyli zawsze odwołujemy się do elementów poczynając od klucza 0.

Przykłady

$text1 = 'temperatura;ciśnienie;wilgotność';

$weather = explode(';', $text1); // Tablica $weather będzie zawierała elementy: $weather[0] - temperatura, $weather[1] - ciśnienie, $weather[2] - wilgotność.

$text2 = 'To jest jakiś tekst';

$array = explode(' ', $text2); // Tablica $array będzie zawierała elementy: $array[0] - To, $array[1] - jest, $array[2] - jakiś, $array[3] - tekst

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode