[PHP] Jak odczytać dane z formularza?

Po przesłaniu formularza odpowiednią metodą, odpowiednią czyli POST, dane z jego pól zapisywane są w tablicy asocjacyjnej w bieżącym pliku (skrypcie). Tablicą tą jest $_POST. Nazwa tablicy pochodzi od nazwy metody jaką przesyłany jest formularz. Aby odczytać dane przesłane formularzem wystarczy tylko odwołać się do wartości tablicy poprzez dany klucz. Kluczem jest nazwa pola input (name).

Przykład

<form action="process.php" method="POST">
<input type="text" name="car" />
<input type="text" name="color" />
</form>

W pliku process.php możemy odczytać dane z formularza i dalej je przetwarzać:

<?php

$car = htmlentities($_POST['car']);
$color = htmlentities($_POST['color']);

echo "car: {$car}, color: {$color}";

Należy nie zapominać o filtrowaniu odbieranych danych.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode