[PHP] Jak usunąć pierwszy element tablicy?

Jeśli zajdzie konieczność usunięcia pierwszego elementu z tablicy, z pomocą przychodzi funkcja array_shift, która nie robi nic innego jak usunięcie pierwszego elementu z tablicy. Funkcja przyjmuje jeden argument typu array i usuwa z podanej tablicy element z jej początku. Funkcja skróci podaną tablicę o ten usunięty element i zwróci go.

Przykład

<?php

$names = ['Darek', 'Mariusz', 'Karolina'];

// Jeśli chcemy tylko skrócić tablicę:

array_shift($names); // Tablica $names została skrócona o pierwszy element, czyli 'Darek'.

echo count($names); // Wyświetli: 2

// Jeśli chcemy dalej operować na usuniętym elemencie:

$deleted_item = array_shift($names);

echo $deleted_item; // Wyświetli: 'Darek'

To tyle, funkcja jest jak widać prosta w użyciu, a przydaje się bardzo często, przynajmniej mi :)

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode