[C++] Jak obliczyć pole i obwód rombu?

Romb, czyli kopnięty kwadrat. Jak obliczyć pole i obwód tej figury w C++? Przede wszystkim należy przypomnieć sobie wzory. Wzór (jeden z 3) na pole rombu P=a*h. Obwód rombu obliczamy ze wzoru Ob=4a. Aby obliczyć pole rombu trzeba znać długość boku a oraz wysokość.

Obliczamy pole rombu

Program z tego przykładu ma oczekiwać na podanie długości boku a oraz wysokości rombu i po otrzymaniu danych obliczyć pole:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a = 0;
int h = 0;
int p = 0;

cout << "Podaj długość boku: ";

cin >> a;

cout << "Podaj wysokość rombu: ";
  
cin >> h;

if(cin.good() == true)
  
{

p = a * h;

cout << "Pole rombu wynosi: " << p;

}

return 0;

}

Obliczamy obwód rombu

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int a = 0;
int ob = 0;

cout << "Podaj długość boku: ";

cin >> a;

if(cin.good() == true)
  
{

ob = 4 * a;

cout << "Obwód rombu wynosi: " << ob;

}

return 0;

}

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode