[MySQL|PHP] Jak usunąć rekord?

Do usuwania rekordów z bazy MySQL służy instrukcja DELETE wraz z klauzulą FROM oraz innymi jeśli to konieczne. Należy zwracać uwagę na użycie klauzuli WHERE z odpowiednim warunkiem, aby nie usunąć przypadkowo wszystkich rekordów.

Usuwanie rekordów

Na początku trzeba nawiązać połączenie z bazą danych, robimy to używając sterownika PDO:

$dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
Następnie można już utworzyć i wykonać zapytanie usuwające rekord:
$dbh->exec("DELETE FROM users WHERE user_id = 5 LIMIT 1");
Powyższe zapytanie usunie użytkownika o ID 5 z tabeli users.

Użyta powyżej metoda exec służy do wykonywania zapytań oraz zwracania liczby zmodyfikowanych lub usuniętych wierszy. Można w związku z tym uzyskać liczbę usuniętych rekordów.

Przykład:

$deleted = $dbh->exec("DELETE FROM users WHERE user_id = 3 AND user_id = 5");

echo $deleted; // wyświetli: 2
W powyższym przykładzie zapytanie usunie dwóch użytkowników z tabeli users, a więc metoda exec zwróci 2.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode